ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Slide show


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση:


Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

1)   Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία

2)   Δημόσια Υγεία - Λοιμώδη Νοσήματα

)     Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.


Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών
με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας υγείας, ικανών να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες υγείας της χώρας, είτε ως γιατροί δημόσιας υγείας, είτε ως στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του τομέα της υγείας.


Παράλληλος σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.


Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ στόχο έχει να ανταποκριθεί στην ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στελεχών δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Καλύπτει δε, μια σημαντική αλλά και ιδιαίτερη πτυχή της ιατρικής επιστήμης στον τομέα της Προαγωγής Υγείας και του Συστήματος Υγείας.

Για την περίοδο 2003-200
8 το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Υπουργείου Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

my epeaek-button

Δ/ντης Σπουδών

Director Χ. Λιονής
Καθηγητής
Βιογραφικό Σημείωμα lionis@uoc.gr
Προσθήκη ΑρχικήςΕκτύπωση Σελίδας

Ορισμός

"Δημόσια Υγεία έιναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας"      C.E.A Winslow

Ημερολόγιο

Πέμπτη
22
Μαρτίου
2018
Ανατ.: 06.32
Δύση: 18.39
Σελήνη
6 ημερών
Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος, Βασιλείου ιερομάρτυρος, Καλλινίκης και Βασιλίσσης μαρτύρων
1919
Το 3ο και 5/42 Ελληνικά ΣΠ συνάπτουν σκληρή μάχη στην Κουμπάνκα - Μαλ Μπουγιαλίκ βόρεια της Οδησσού.

Δημοσκόπηση

Ο τομέας που προτιμάτε είναι ....
 

You are here  : Αρχική

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader