ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αίτηση για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Εκτύπωση E-mail

 

Από τον Ιούλιο του 2008, βάσει νόμου, δεν δίδεται πλέον η δυνατότητα εκπόνησης νέας Διδακτορικής Διατριβής μέσω του ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας".

  • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, απευθείας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, η οποία εξετάζεται / εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ) του Τμήματος [περισσότερες πληροφορίες]

  • Από τον Ιούλιο του 2008, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3685/2008 ("θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές", άρθρο 9).

  • Μέχρι τον Ιούλιο του 2008, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γινόταν μόνο μέσα από οργανωμένα προγράμματα ΠΜΣ αντίστοιχου αντικειμένου (Ν.2083/1992, άρθρο 13).

 
You are here  : Αρχική Αιτήσεις Διδακτορικό

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader