ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παγκρήτιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 11 - 13 Απριλίου 2008 Εκτύπωση E-mail

 

Υγεία & Νέοι

Αμφιθέατρο "Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ"

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βούτες, Ηράκλειο


Το
ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» οργανώνει σε συνεργασία με το Δίκτυο Επιστημόνων Δημόσιας Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας "RUDOLF VIRCHOW" το Παγκρήτιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας από 11 μέχρι 13 Απριλίου 2008.


 

Στόχοι Συνεδρίου

  • Συζήτηση σημαντικών θεμάτων για την υγεία των νέων                                                                           igianei        

  • Ανάδυση τάσεων στη Δημόσια Υγεία & την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  • Παρουσίαση ερευνητικού έργου των φοιτητών & αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Θεματικές Ενότητες

  • Θέματα υγείας μαθητών & νέων

  • Παράγοντες κινδύνου για την υγεία

  • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Δημόσια Υγεία

  • Παρέμβαση στην κοινότητα

  • Διοίκηση και πολιτική Υγείας

  • Τάσεις και προοπτικές στις Υπηρεσίες Υγείας

 


 
You are here  : Αρχική Ανακοινώσεις Παγκρήτιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 11 - 13 Απριλίου 2008

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader