ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων και φοιτούντων μεταπτυχιακών φοιτητών Εκτύπωση E-mail


  • Αριθμός αιτήσεων, εγγραφών και αποφοίτων του ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ
Ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004
Αιτήσεις 39 69 78 47 66 78 74 100 92 86 61 105
Εγγραφές
(α+β)
11 20 20 21 20 21 21 23 21 20 20 20
Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (α)
9
10
6
7
12
9
9
10
11
11
13
15
Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ (β) 2
10
14
14
8
12
12
13
10
9
7
5
Απόφοιτοι
ανά ακαδ. έτος
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
- - 15 17 19 19 18 22 21 19 19 20
Απόφοιτοι
ανά ακαδ. έτος
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
6 20 19 29 11 18 17 20 15 17 17 -


  • Απόφοιτοι ανά κατεύθυνση (9/2003-3/2015)
Δημόσια Υγεία (ΔΥ)
(μέχρι το 2005-2006)
30
Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία (ΔΥ-Ε)
(από το 2005-2006)
60
Δημόσια Υγεία - Λοιμώδη Νοσήματα (ΔΥ-Λ)
(από το 2005-2006)
18
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΔΥΥ) 81

 

  • Υλοποίηση κατευθύνσεων
  Ακαδ. έτος Κατευθύνσεις
ΔΥ ΔΥ-Ε ΔΥ-Λ ΔΥΥ
  2003-2004 Χ Δεν υπήρχε η κατεύθυνση Χ
  2004-2005 Χ Χ
  2005-2006 Χ Χ
  2006-2007 Καταργήθηκε η κατεύθυνση Χ Χ Χ
  2007-2008 Χ δεν συμπληρώθηκε τμήμα Χ
  2008-2009 Χ Χ Χ
  2009-2010 Χ Χ Χ
  2010-2011 Χ δεν προσφέρθηκε δεν προσφέρθηκε
  2011-2012 Χ χ δεν προσφέρθηκε
  2012-2013 Χ δεν συμπληρώθηκε τμήμα Χ
  2013-2014 Χ δεν συμπληρώθηκε τμήμα Χ
  2014-2015 Χ δεν προσφέρθηκε δεν προσφέρθηκε

 

 
You are here  : Αρχική

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader