ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνολικός αριθμός ωρών ανά κατεύθυνση και μάθημα Εκτύπωση E-mail

 

Τίτλος μαθήματος Υπεύθυνος μαθήματος Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία Δημόσια Υγεία – Λοιμώδη Νοσήματα Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Α’ εξάμηνο  ώρες ώρες ώρες
Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία Α. Φιλαλήθης 55
Επιδημιολογία Ι Ν. Τζανάκης,
Λ. Χατζή
65
Βιοστατιστική I Ι. Μοσχανδρέα 50
Μεθοδολογία της έρευνας Χ. Λιονής
60
Αρχές Οικονομικών της Υγείας Κ. Σουλιώτης 35
Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας Χ. Οικονόμου,
Κ. Δικαίος
50
Σύνολο ωρών Α’ εξαμήνου
315

 Β’ εξάμηνο
ώρες ώρες  ώρες 
Προαγωγή της Υγείας Α. Φιλαλήθης,
Συντονιστής:
Α. Κούτης
 55  
Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας
 35  
Περιβαλλοντική Υγεία Θ. Κωνσταντινίδης  35 
Βασικές αρχές επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων Ι. Τσελέντης,
Α. Ψαρουλάκη
 30 
Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων Α. Καφάτος,
Α. Τσατσάκης
 30
Επιδημιολογία ΙΙ Ν. Τζανάκης,
Λ. Χατζή
 30
Βιοστατιστική ΙΙ Γ. Χλουβεράκης  30
Νέα εργαλεία στην ολοκληρωμένη επιδημιολογική προσέγγιση λοιμωδών νοσημάτων Ι. Τσελέντης  40
Ειδικά θέματα επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων Α. Ψαρουλάκη,
Ι. Τσελέντης
50
Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Μ. Γείτονα 40
Εφαρμοσμένες μέθοδοι Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Κ. Δικαίος,
Ν. Πολύζος
35
Δίκαιο της υγείας Ξ. Κοντιάδης 40
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ν. Πολύζος 40
Σύνολο ωρών Β’ εξαμήνου  245 245 245

Σύνολο ωρών ΠΜΣ   560 560 560

 
You are here  : Αρχική

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader