ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδακτορικές Διατριβές Εκτύπωση E-mail

 

Διδακτορικές Διατριβές ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ


 1. Περιφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας: η ελληνική πραγματικότητα
  Αθανασιάδης Αθανάσιος, 2007
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Λιονής Χρήστος, Τρομπούκης Κωνσταντίνος

 2. Αξιολόγηση της ανταποκρισιμότητας των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στην Ελλάδα: Αναφορά στη γνώμη των ασθενών
  Βόβα - Χατζή Χαρίκλεια, 2008
  3μελής Επιτροπή: Λιονής Χρήστος, Φιλαλήθης Αναστάσιος, Καραδήμας Ευάγγελος

 3. Διερεύνηση της υποκειμενικής ευεξίας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας των ηλικιωμένων ατόμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Ο ρόλος των κοινωνικών παραγόντων και της κατάστασης υγείας
  Βοζικάκη Μαρία, 2006
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Λυμπεράκη Αντιγόνη, Χλουβεράκης Γρηγόρης

 4. Διαγνωστικές κλίμακες άνοιας και εκτίμησης επιβάρυνσης φροντιστών για χρήση από το γιατρό Γενικής Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  Ιατράκη Ελισάβετ, 2008
  3μελής Επιτροπή: Λιονής Χρήστος, Πλαϊτάκης Ανδρέας, Μπίτσιος Παναγιώτης

 5. Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα (1920-2004): Κοινωνικές συνθήκες και πολιτική πραγματικότητα των υγειονομικών μεταρρυθμίσεων
  Κουρής Γαβριήλ, 2006
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Κοντιάδης Ξενοφών, Τρομπούκης Κωνσταντίνος

 6. Παρεμβατικές δράσεις για την ικανοποίηση αναγκών υγείας σε ογκολογικούς νοσηλευόμενους ασθενείς
  Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, 2006
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Γεωργούλιας Βασίλειος, Σαμώνης Γιώργος

 7. Η έκφραση άγχους σε μαθητές της Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου και η σχέση του με την σχολική πίεση, την σχολική εργασία εκτός σχολείου, την έλλειψη ελευθέρου χρόνου και την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες
  Μπάτσος Χριστόφορος, 2008
  3μελής Επιτροπή: Μπίτσιος Παναγιώτης, Κογεβίνας Μανόλης, Τριλίβα Σοφία

 8. Οικονομική επιβάρυνση, εκτίμηση υγείας & χρήση υπηρεσιών υγείας: Συγκριτική Μελέτη των Χρονίων Πασχόντων σε Ελλάδα & Ευρώπη
  Μπορμπουδάκη Ελένη, 2006
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Λυμπεράκη Αντιγόνη, Χλουβεράκης Γρηγόρης

 9. Ο αντίκτυπος της οργάνωσης ενός νοσοκομείου στην επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
  Μπροφίδη Καλλιόπη, 2008
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Λιονής Χρήστος, Χλουβεράκης Γρηγόρης

 10. Ιστορική εξέλιξη των δομών δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της φυματιώσεως στην Ελλάδα κατά την εκατονταετία 1882 - 1982
  Νιάρη Ανδριάνα, 2008
  3μελής Επιτροπή: Τρομπούκης Κωνσταντίνος, Φιλαλήθης Αναστάσιος, Τζανάκης Νίκος

 11. Εκθέσεις στην περιγεννητική περίοδο και εμφάνιση φαινοτύπου άσθματος, ρινίτιδας & ατοπικής δερματίτιδας σε παιδιά ενός έτους. Μελέτη μητέρας παιδιού Κρήτης
  Παπαϊωάννου Αναστασία, 2006
  3μελής ΕπιτροπήΜατζουράνη Ευαγγελία, Κογεβίνας Μανόλης, Κρύγκερ-Κρασαγάκη Σαμπίνε-Έλκε

 12. Πολιτικές υγείας και επιστήμες υγείας – Η περίπτωση της φυσιοθεραπείας. Εφαρμογές στην Τρίτη Ηλικία
  Πέττα Γεωργία, 2007
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Λιονής Χρήστος, Λυρίτης Γεώργιος

 13. Μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας της Κρήτης
  Ροβίθης Μιχάλης, 2006
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Λιονής Χρήστος, Πατηράκη Ελισάβετ

 14. Επιβάρυνση οικογενειών από τη φροντίδα ασθενών με μείζονες ψυχικές διαταραχές και ικανοποίηση από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  Σαπουνά Βασιλική, 2006
  3μελής Επιτροπή: Λιονής Χρήστος, Κογεβίνας Μανόλης, Μπίτσιος Παναγιώτης

 15. Η δημιουργία Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στην Κύπρο με βάση συγκριτική μελέτη των συστημάτων Ελέγχου Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομοθετικό πλαίσιο, Εμπειρίες, και Προκλήσεις
  Χατζηγεωργίου Ανδρέας, 2008
  3μελής Επιτροπή: Γκίκας Αχιλλέας, Φιλαλήθης Αναστάσιος, Ψαρουλάκη Άννα

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Διδακτορικές Διατριβές


 1. Αδιποκίνες ομφαλίου λώρου και η σχέση τους με την ανάπτυξη κατά την ενδομήτρια ζωή και την πρώιμη βρεφική ηλικία
  Καρακώστα Πολυξένη, 2008-2015
  3μελής Επιτροπή: Καστανάς Ηλίας, Κογεβίνας Μανόλης, Μαργιωρής Ανδρέας

 2. Κοινωνικό κεφάλαιο και συμπεριφορές υγείας σε μαθητές της Α’ Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου. O παρεμβατικός ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας με κοινότητα
  Κούτρα Κλειώ, 2007-2014
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Κοκκέβη Άννα, Κούση Μαρία

 3. Η παχυσαρκία και οι ακούσιοι τραυματισμοί σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Παλαιστίνη: Επιλεγμένες μελέτες από την Έρευνα για τις Συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών (HBSC/WHO)
  Jildeh Christine, 2007-2014
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Μοσχανδρέα Ιωάννα, Τζανάκης Νίκος

 4. Η εμπλοκή των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της συντροφικής βίας και στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας
  Παπαδακάκη Μαρία, 2006-2013
  3μελής Επιτροπή: Λιονής Χρήστος, Κογεβίνας Εμμανουήλ, Πετρίδου Ελένη

 5. Αξιολόγηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
  Κοτσιφός Ευάγγελος, 2007-2013
  3μελής Επιτροπή: Φιλαλήθης Αναστάσιος, Νιάκας Δημήτρης, Λιαρόπουλος Λυκούργος

 6. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον. Η σχέση τους με μυοσκελετικά προβλήματα, άλλα σωματικά συμπτώματα και ανικανότητα
  Σολιδάκη Ελένη, 2006-2013
  3μελής Επιτροπή: Μπίτσιος Παναγιώτης, Κογεβίνας Μανόλης, Κατσουγιάννη Κλέα

 7. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της μεσογειακής δίαιτας και της κοινής δίαιτας στην έκβαση του αποφρακτικού τύπου Συνδρόμου Απνοιών Υποπνοιών κατά τον ύπνο (ΣΑΑΥΥ). Παρεμβατική μελέτη
  Παπανδρέου Χριστόφορος, 2008-2011
  3μελής Επιτροπή: Τζανάκης Νίκος, Κογεβίνας Μανόλης, Σχίζα Σοφία

 8. Επιλόχεια κατάθλιψη σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης: Η συμβολή της μαίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  Βιβιλάκη Βικτωρία, 2006-2011
  3μελής Επιτροπή: Λιονής Χρήστος, Κογεβίνας Εμμανουήλ, Μπίτσιος Παναγιώτης

 

 
You are here  : Αρχική Διδακτορικές Διατριβές

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader