ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδάσκοντες / Συνεργάτες Εκτύπωση E-mail


Στο ΠΜΣ υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από αλλά Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης, από άλλα Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ελλάδας (π.χ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΑΤΕΙ Κρήτης), καθώς και συμμετοχή διδασκόντων από Πανεπιστήμια και Ιδρύματα του εξωτερικού (π.χ. National School of Public Health / Universidade Nova de Lisboa, Department of Epidemiology and Public Health / Leiden University, University College London Medical School).
Η συμμετοχή των διδασκόντων αυτών είναι απαραίτητη για τη διδασκαλία των μαθημάτων τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν τη θεματολογία του ΠΜΣ και τις εμπειρίες των ΜΦ.

 
You are here  : Αρχική Διδάσκοντες / Συνεργάτες

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader