ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδάσκοντες / Συνεργάτες Εκτύπωση E-mail


Στο Πρόγραμμα απασχολούνται Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό τους αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο του Προγράμματος, μέλη Δ.Ε.Π άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Το Πρόγραμμα από την ίδρυσή του έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, η επιλογή των οποίων είναι αυστηρή και βασίζεται στο βιογραφικό του κάθε υποψήφιου μέλους. Η ανάθεση του διδακτικού έργου σε διδάσκοντες γίνεται από την Συνέλευση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διάθεσή τους να συνεισφέρουν στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος.


 

 
You are here  : Αρχική Διδάσκοντες / Συνεργάτες

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader