Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι Εκτύπωση


Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής (
http://www.phforum.gr/)

Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ όλων των Εργαστηρίων Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Από το 2010 διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής