ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δίδακτρα Εκτύπωση E-mail

Σε εφαρμογή της ισχύουσας  Απ. 2337/2.3.2016 (ΦΕΚ 617 Β/8.3.16), από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για την φοίτηση στο ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ  απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους θα αποφασίζονται κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

 
You are here  : Αρχική Μεταπτυχιακό Δίδακτρα

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader