ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προσφερόμενα Μαθήματα Εκτύπωση E-mail

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα:

(α) εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων

(β) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 


Κάθε μάθημα αποτελείται από περίπου 9 θεματικές ενότητες, διάρκειας 5 ωρών η καθεμία. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται 4 ή 5 φορές την εβδομάδα, 2 φορές πρωί και 2 ή 3 φορές απόγευμα (βλπ. σχήμα).

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑΡ
9πμ-2μμ Χ Χ
3μμ-8μμ Χ Χ Χ


Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Φοιτητές μερικής απασχόλησης (part-time) δεν γίνονται δεκτοί.


 

Το ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ απονέμει ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

(α.1) Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία

(α.2) Δημόσια Υγεία - Λοιμώση Νοσήματα

(β)    Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο και κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α΄εξάμηνο


Όλα μαθήματα του Α' εξαμήνου είναι κοινά και στις τρεις κατευθύνσεις

 1.  Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία (Α. Φιλαλήθης) - 4 ECTS
 2. Επιδημιολογία Ι (Ν. Τζανάκης, Λ. Χατζή) - 7 ECTS
 3. Μεθοδολογία της Έρευνας (Χρ. Λιονής) - 6 ECTS
 4. Βιοστατιστική Ι (Ι. Μοσχανδρέα) - 5 ECTS
 5. Αρχές Οικονομικών της Υγείας (Κ. Σουλιώτης) - 4 ECTS
 6. Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας Ι (Χ. Οικονόμου, Κ. Δικαίος) - 4 ECTS

 Μέχρι την ολοκλήρωση του Α' εξαμήνου, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση / εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.


Β΄εξάμηνο


Μαθήματα κοινά και στις τρεις κατευθύνσεις

 1.  Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας - 2 ECTS
 2. Προαγωγή της Υγείας (Α. Φιλαλήθης, Συντονιστής: Α. Κούτης) - 4 ECTS

 Α. Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας

 1. Περιβαλλοντική Υγεία (Θ. Κωνσταντινίδης) - 5 ECTS
 2. Βασικές αρχές επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων (Ι. Τσελέντης, Α. Ψαρουλάκη) - 5 ECTS

Α1. Εξειδίκευση στην Επιδημιολογία

 1. Επιδημιολογία ΙΙ (Ν. Τζανάκης, Λ. Χατζή) - 5 ECTS
 2. Βιοστατιστική ΙΙ (Γ. Χλουβεράκης) - 5 ECTS
 3. Διατροφή & Ασδφάλεια Τροφίμων (Α. Καφάτος, Α. Τσατσάκης) - 4 ECTS

 Α2. Εξειδίκευση στα Λοιμώδη Νοσήματα

 1. Νέα εργαλεία στην ολοκληρωμένη επιδημιολογική προσέγγιση λοιμωδών νοσημάτων (Ι. Τσελέντης) - 7 ECTS
 2. Ειδικά θέματα επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων (Α. Ψαρουλάκη, Ι. Τσελέντης) - 7 ECTS

 Β. Κατεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

 1. Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας (Μ. Γείτονα) - 6 ECTS
 2. Εφαρμοσμένες μέθοδοι Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Κ. Δικαίος, Ν. Πολύζος) - 6 ECTS
 3. Δίκαιο της Υγείας (Ξ. Κοντιάδης) - 6 ECTS
 4. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Ν. Πολύζος) - 6 ECTS


Γ΄εξάμηνο


Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας - 30 ECTS

 
You are here  : Αρχική Μεταπτυχιακό Προσφερόμενα Μαθήματα

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader