ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συντονιστική Επιτροπή Εκτύπωση E-mail


Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής Σπουδών εκτελεί χρέη προέδρου της ΣΕ και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Εισηγείται προς τη συνέλευση:

α) Το πρόγραμμα σπουδών

β) Τον ορισμό υπευθύνων και συντονιστών των μαθημάτων του ΠΜΣ

γ) Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής και των επιμέρους επιτροπών  εξετάσεων, όπου κριθεί σκόπιμο

δ) Τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πόρων του ΠΜΣ

ε) Τον ορισμό του Επιβλέποντα και της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των μεταπτυχιακών εργασιών για την απόκτηση ΔΜΣ 

Μέλη της ΣΕ του ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ:


 

Ε. Κριτσωτάκης
Aναπλ. Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4619

Χ. Λιονής
Καθηγητής (Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ)

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4621

Ι. Τσιλιγίαννη
Επίκουρος Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

2810 39 4607

Γ. Χλουβεράκης
Αναπλ. Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4682

Α. Ψαρουλάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4743

 
You are here  : Αρχική Συντονιστική Επιτροπή

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader