ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφία "Ιδρύματος Μποδοσάκη" Εκτύπωση E-mail

 

Στο πλαίσιο των στόχων του για την παιδεία, το Ίδρυμα Μποδοσάκη είχε καθιερώσει ήδη από το 1974 προγράμματα μεταπτυχιακών υποτροφιών για Έλληνες πτυχιούχους ΑΕΙ που έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Από το 1981, με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, προστίθενται προγράμματα υποτροφιών και για νέους που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο, τα προγράμματα αυτών των υποτροφιών καταρτίζονται από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος και η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την ίδια επιτροπή. Η διαδικασία της κρίσεως αρχίζει το Φεβρουάριο και η ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται τον Ιούνιο.


Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία απ' ευθείας στο Ίδρυμα Μποδοσάκη

 
You are here  : Αρχική Υποτροφία "Ιδρύματος Μποδοσάκη"

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader