ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφία "ΙΚΥ" Εκτύπωση E-mail

 

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα


Η ανακήρυξη των υποψηφίων υποτρόφων πραγματοποιείται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή στους ειδικούς διαγωνισμούς, που διεξάγει το ΙΚΥ και μόνο εφόσον η σειρά επιτυχίας τους κατατάσσει στον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων κάθε ειδίκευσης.

Πληροφορίες & διευκρινήσεις παρέχονται από το ΙΚΥ

 
You are here  : Αρχική Υποτροφία "ΙΚΥ"

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader