ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφία ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ Εκτύπωση E-mail


Το ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ προβλέπεται να παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ή βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ και μετά από εισήγηση της ΣΕ του προγράμματος, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση. Οι υποτροφίες θα δίνονται με βάση κοινωνικά/οικονομικά ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ και θα εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος.

 
You are here  : Αρχική Υποτροφία ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader