ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφία "Ιδρύματος Ωνάση" Εκτύπωση E-mail


Το Ίδρυμα έχει καθιερώσει από το 1978 τη χορήγηση υποτροφιών κατ' έτος σε Έλληνες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Tο έτος 1998 το Ίδρυμα θεσμοθέτησε και πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές Ελλήνων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

Tο έτος 2001 το Ίδρυμα θεσμοθέτησε πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές (1ου κύκλου) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.


Η προκήρυξη για το πρόγραμμα των υποτροφιών του Ιδρύματος κοινοποιείται κάθε Δεκέμβριο.


Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία απ' ευθείας στο Ίδρυμα Ωνάση.

 
You are here  : Αρχική Υποτροφία "Ιδρύματος Ωνάση"

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader